A magyar nyelv a legnagyobb hungarikum

A Tinta Könyvkiadó az idén is tizenkétmillió forinttal támogatja a könyvtárakat

Kiss Gábor, a Tinta Könyvkiadó igazgató-főszerkesztője elmondta, hogy kiadójuk a 2012. szeptember 27-én kiírt Wekerle Sándor könyvtárbővítési pályázat keretében hárommillió forinttal támogatja a hazai köz- és iskolai könyvtárakat. Ezzel együtt az elmúlt évhez hasonlóan a könyvtáraknak nyújtott támogatás éves összege eléri a tizenkétmillió forintot. A támogatás célkitűzése a magyarországi könyvtárak ellátása a magyar nyelv új, korszerű szótáraival. A Tinta Könyvkiadónak ez a negyedik könyvtárbővítési pályázata.


A Wekerle Sándor könyvtárbővítési pályázat kiírására azért volt szükség, mert a közelmúltban végzett reprezentatív felmérés eredménye azt mutatja, hogy a hazai könyvtárak túlnyomó részében sajnálatos módon csak több évtizedes, elavult magyar szótárak találhatók. Ezek a régi, korszerűtlen kötetek nem tükrözik szókincsében gyorsan változó nyelvünk mai állapotát, így alkalmatlanok az anyanyelvi kompetencia hatékony fejlesztésére. A Tinta Könyvkiadó a magyar egynyelvű szótárak legnagyobb kiadójaként – felelősségét átérezve – pályázatot ír ki, hogy a magyar könyvtárakban széles körben elérhetők legyenek a magyar nyelv mai állapotát leíró új szótárak.

A Tinta Könyvkiadó szótárai közül többet a Magyar Tudományos Akadémia Szótári Munkabizottsága a Kiváló Magyar Szótár-díjjal tüntetett ki.

A pályázat keretében a könyvtárak korszerű értelmező szótárral, szinonimaszótárral és etimológiai szótárral is bővíthetik állományukat. A sikeres pályázók ugyancsak kedvezményesen szerezhetik be a kiadó műhelyében készült Rövidítések enciklopédiáját, valamint az idei könyvhéten nagy feltűnést keltő Régi szavak szótárát, amely húszezer kihalt és elfeledett szót magyaráz. Mivel az egynyelvű szótár fogalmát a kiadóban tágan értelmezik, a pályázat keretében a családneveket, a keresztneveket, az állatneveket, valamint a növénynevek leírását, történetét és jelentését bemutató kiadványokat is felkínálják.

Kiss Gábor véleménye szerint a magyar nyelv nemzeti kultúránk legfőbb hordozója – és ilyenformán a legnagyobb hungarikum. Fontos, hogy a világgal együtt gyorsan változó magyar szókincset újra és újra új szótárakban leltározzuk, és ezek a korszerű szótárak eljussanak a könyvtárakba.

A Szerk.

A Tinta Könyvkiadó elérhetőségei

1116 Budapest, Kondorosi út 17.

Telefon: 06 (1) 371-0501

www.tintakiado.hu

Kiegészítő információk