Persovits József–Pesti Sándor: Modernkori valcolás – A PNYME vándorgyűlések krónikája 1993–2021

 2022. október 27–28-án Debrecenben, a Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület Nyomdász Vándorgyűlése keretében bemutatásra került Persovits József–Pesti Sándor: Modernkori valcolás – A PNYME vándorgyűlések krónikája 1993–2021 című könyv.

 

 A könyv kereskedelmi forgalomba nem kerül, de „vándorgyűlés-rajongóknak” (korlátozott számban) az Egyesületben hozzáférhető. 

A könyv címében szereplő valcolás szó arra a több száz éves hagyományra utal, amely során egykor a nyomdászlegények útra keltek, hogy külföldi nyomtatóműhelyekben, nyomdákban gyarapítsák szakmai ismereteiket, elmélyítsék tudásukat. A gyakran évekig tartó útjuk során megtanulták a meglátogatott országok nyelvét, megismerték az ottani szokásokat és kultúrát, majd hazajövetelükkel hozták magukkal ezen ismereteket.

A valcolás mai, modernkori változata itthon, a PNYME keretén belül is fellelhető. Erről szól a könyv, amelynek előzménye Malatyinszki József: NYOMDÁK–NYOMDÁSZOK, TALÁLKOZÓK. A Mérnök–Technikus találkozók krónikája 1972–1991 című kiadvány, amely a Békéscsabán 1992-ben rendezett huszadik Mérnök–Technikus találkozó alkalmából készült. Ennek folytatása a Modernkori valcolás című könyv.

A könyv elején a szerzők, és az Egyesület elnöke közöl gondolatokat a szakmával, a vándorgyűlésekkel, a kiadvánnyal kapcsolatosan. Ezt követően A krónika krónikája fejezetben a korábbi 20 Mérnök–Technikus rendezvénysorozattól indulva, az újjászervezés gondolati háttéren keresztül eljutunk egészen a 28 Vándorgyűlés megvalósulásáig.
A könyv törzsanyaga a Teljes krónika fejezetben található: az 1993-tól 2021-ig megrendezett vándorgyűlések részletes anyaga (helyszínek, előadások, előadók, programok stb.). A kiadvány bő képanyaggal (majd száz fotó, illusztráció) segíti a tartalom befogadását, viszi szinte helyszíni közelségbe az olvasót. Az Emlékidő fejezetben a vándorgyűlések résztvevői szólalnak meg, visszaemlékezésekkel, élmények felidézésével, benyomásokkal találkozhatunk. Az utolsó fejezet, a Statisztika részt tartalmazza. Nem véletlenül került a könyv végére, ez az, amit az olvasók zöme menet közben át szokott ugorni. A rendezvényekkel kapcsolatos néhány nélkülözhetetlen adat itt összegyűjtve megtalálható, de ha valaki csak egy-egy vándorgyűlés adatára kíváncsi, azt is megtalálja. Az utókornak értékes lenyomat, amely rész Pesti Sándor keze nyomát viseli, aki a vándorgyűlések kezdeményezője, és huszonnyolcból huszonhétnek a fő szervezője volt. Magam is résztvevője voltam 1993-tól a vándorgyűlések majd mindegyikén nyomdászként és újságíróként. Örülök, hogy Pesti Sándorral társulva, sikerült könyvszerzőként is megörökíteni ezt a – bátran mondhatni – páratlan szakmai hagyományt.

Még néhány gondolat: a színes előzéken szereplő Magyarország térképen, az évszámok feltüntetésével nyomon követhető az 1993–2021 közötti vándorgyűlési helyszínek. A könyv a Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület és az Optima Téka kiadásában jelent meg. Az igényes nyomdai kivitelezés az Alföldi Nyomda Zrt.-t dicséri, amely magára vállalta a nyomdai költségeket. A könyvet a debreceni vándorgyűlés minden résztvevője a helyszínen ajándékba megkapta, dedikálásra is nyílt lehetőség az előadások szünetében. Ajánlom olvasásra minden egyesületi tagnak, szakmabelinek.

Persovits József


A könyv szerzőpárosa Pesti Sándor az Egyesület előző ügyvezetője a MT találkozók és vándorgyűlések 1984 óta állandó szervezője és Persovits József, akinek ez épp a 20. nyomdaipari témákban megjelent könyve.

A könyv kereskedelmi forgalomba nem kerül, de „vándorgyűlés-rajongóknak” (korlátozott számban) az Egyesületben hozzáférhető.

 

Kiegészítő információk