Környezetvédelem az év végén

Közeledik az év vége, s ilyenkor az élet minden területén áttekintjük a még elvégzendő feladatokat. Nincs ez másképpen a gazdálkodó szervezetek telephelyi környezetvédelmi tennivalóival sem.


 

Ha belepillantunk a környezetvédelmi adatszolgáltatási naptárba, a következő általános feladatot láthatjuk: a környezetterhelési díjról szóló12003. évi LXXXIX. törvény szerint 2012. december 31. napjáig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére levegőterhelési, vízterhelési és talajterhelési díjelőlegről kell az 1250. számú Bevallás a környezetterhelési díjelőlegről, illetve az éves díjkötelezettségről című nyomtatvány kitöltésével és benyújtásával bevallást készíteni, és a bevallás adatai szerint a tárgyév IV. negyedévére vonatkozó környezetterhelési díjelőlegeket a 10032000-01076040 beszedési számlára utalni.

A levegőterhelési díjat általában az egyébként engedélyköteles helyhez kötött légszennyező pontforrások által kibocsátott kén-dioxid, nitrogén-oxidok és szilárd légszennyező anyagok mennyiségei, illetve a jogszabályban meghatározott kibocsátási egységárak alapján tudjuk műszaki számítások révén meghatározni.

Vízterhelési díj befizetési és bevallási kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki vízjogi engedélyezés alá tartozó tevékenységet végez, és ezzel a felszíni vizeket terheli. A vízterhelési díj alapja a dikromátos oxigénfogyasztás (KOIk), az összes foszfor, szervetlen nitrogén, higany, kadmium, króm, nikkel, ólom és réz vízterhelő anyag évenként kibocsátott teljes mennyiségének műszaki számítások alapján meghatározott tömege; a fizetendő díjak egységárait a jogszabály tartalmazza.

Talajterhelési díjfizetési kötelezettség a jogszabály szerint azt a kibocsátót terheli, aki az egyébként műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést alkalmaz. A talajterhelési díj mértékét a díjfizetési alap, a talajterhelési díj jogszabályban meghatározott egységdíja, valamint a település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó határozza meg.

Folyamatosan végzendő telephelyi környezetvédelmi tevékenység a hulladékgazdálkodás, amelynek alapja a napjainkban még hatályos hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi LIII. törvény.

A telephelyi hulladékgazdálkodási tevékenység szerint a keletkező hulladékokat a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet szerinti EWC-kódok alapján a hulladékok szelektív telephelyi gyűjtése alapvető feladat. Ezzel párhuzamosan kell végezni a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet előírásai szerint a hulladéknapló vezetését, azaz a hulladékok keletkezéséről és ártalmatlanításra/hasznosításra történő átadásáról szóló nyilvántartás naprakész vezetését.

Mivel a hulladékok telephelyi gyűjtése a jogszabályok szerint szabályos körülmények között egy év időtartamig történhet, ezért a gyakorlatban szükséges, hogy évente minden EWC-kóddal rendelkező hulladék legalább évi egy alkalommal átadásra kerüljön. Mind a hulladék átadása/átvétele, mind a szállítása engedélyköteles tevékenység.

Tekintsük át telephelyünk hulladékgazdálkodási tevékenységét, és ha az év során nem történt a jogszabályi előírásokat kielégítő hulladékátadás, akkor még van néhány hetünk arra, hogy ezt megtegyük. Jobb, ha nem a következő év elején, a hulladékgazdálkodás hatósági adatszolgáltatás készítése során döbbenünk rá arra, hogy egy telephelyi kötelezettségünket nem végeztük megfelelő módon.

További információ: BO-RA-KEM Környezetvédelmi Tervezői és Szakértői Mérnökiroda Kft. (Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).

Dr. Bubonyi Mária

környezetvédelmi szakértő

Kiegészítő információk