Környezetvédelmi aktualitások

Az egyre bővülő hazai pályázati lehetőségek mellett precedensértékű újdonság az Európai Bizottság által létrehozott Öko-innovációs alap, amely a káros környezeti hatások elkerülésével és az energiaforrások ésszerű felhasználásával, azaz a környezet optimálishoz közelítő használatával működő tevékenységeknek adhat anyagi segítséget.


 

 

A pályázati lehetőség öt kategóriát érint: reciklálás, vízvédelem, fenntartható termékek az építőiparban, zöld vállalkozások, élelmiszer- és italszektor. Mindebbe nyilvánvalóan az elérhető legjobb technika követelményeinek való folyamatos megfelelés szerinti fejlesztések is beleérthetők. A támogatás mindenekelőtt a kis- és középvállalkozásoknak ad lehetőséget a projekt költségének legfeljebb 50 százalékos, vissza nem térítendő támogatására.

A környezetvédelemmel foglalkozó BO-RA-KEM Kft. innovatív pályázatokhoz is ad tanácsokat. Egy hulladékgazdálkodással foglalkozó gazdasági társaság, amely telephelyi hulladékgyűjtő rendszerét kívánja fejleszteni, kapva kapott az alkalmon, és már meg is kezdte a tárgyalásokat a BO-RA-KEM Kft.-vel: érdemes-e megbízást adni a pályázatírónak. Elsődleges kérdés ugyanis minden esetben annak megállapítása egy környezetvédelmi mérnök részéről, hogy megfelelő-e az új technológia, alkalmassá teszi-e azt az innovatív pályázaton való indulásra. A cég tehát egyfajta szűrőként működik a folyamatban, de a pályázatírás és szakértőként a tervezett megvalósítás (beruházás) minden szakaszában folyamatosan tanácsokkal szolgál. A BO-RA-KEM Kft. komoly szakmai tudással és sokéves szakmai tapasztalattal áll ügyfelei rendelkezésére a környezetvédelem minden területén (tervezés, szakértés, engedélyeztetési eljárások, környezetvédelmi vizsgálatok) a hatósági képviselet ellátásával. Az általuk végzett tevékenységekre öt év garanciát vállalnak.

Más környezetvédelmi aktualitás a naptár szerint soron következő környezetvédelmi adatszolgáltatás:2012. szeptember 30. napjáig A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény szerint a folyó év III. negyedévre vonatkozó víz-, talaj- és levegőterhelésről adatszolgáltatási kötelezettség és díjelőleg-fizetési kötelezettség teljesítésének határideje. Az erre vonatkozó bevallásra a NAV 1250 jelű nyomtatvány szolgál, amely a honlapról letölthető. Ezek közül a gazdálkodó szervezeteket általában érintő levegőterhelési díjelőleg-fizetési kötelezettséget emelnénk ki, amely az egyébként más jogszabály hatálya alá tartozó kéményeken, kürtőkön át kibocsátott kén-dioxid, nitrogén-oxidok és szilárd légszennyező komponensek kibocsátott mennyisége alapján a jogszabályban lévő egységárak szerint kell megfizetni.

Kiegészítő információk