Digiráma bemutató április 20-án

A vetített kép művészete

 

A IV. Gyöngyösi Digiráma bemutató szombaton, április 20-án lesz.


A zsűri tagjai: Eifert János AFIAP, EsFIAP, Imre Anikó AFIAP, Imre Tamás AFIAP                                                                                                                                 

http://szempontfoto.hu/digirama/


Diaporáma

A diaporáma (montage photographique sonorisé, diaporama, slideshow, dia-multi-image, digirama, multimedia performance) az audiovizuális kifejezési eszközök egyike. Nemcsak hanggal kísért képsor, hanem tudatosan komponált, dramatikai sajátosságokat mutató, mondanivalót kifejező alkotás.

Megformálandó anyaga alapvetően virtuális: vetített kép, illetve ezek egymásra vetített, pontosabban egymásba úszó folyama, amelyben a képi látvány változása a hanggal – a dramaturgia követelményei szerint – szoros összefüggésben van.

 

A minősített idő

A diaporáma legfontosabb kompozíciós összetevője – Végvári Lajos művészettörténész megfogalmazásában – az úgynevezett minősített idő, a befogadás időben való kibomlásának irányított volta, mely az alkotó mondanivalójának szolgálatában áll. E tekintetben a diaporáma közelebb áll a zenéhez, mint a filmhez. A mű szerkezete a hang, pontosabban a hangkompozíció felépítése által rögzül. A hang a mű befogadásakor dominánsan az érzelmi csatornát uralja. A befogadás értelmi síkján a diaporáma állóképekkel keltett audiovizuális történés, mely a diapozitívok egyenként mást ábrázoló és formailag is másképp felépített tartalmai okán a filmi látványtól jelentősen eltér: egyfajta elvont, helyenként absztraktnak is mondható összhatást kelt.

 

 

Digiráma

A diavetítők használata a digitális technikának, a projektorok elterjedésének köszönhetően fokozatosan kiment a divatból. Diaporáma digitális eszközökkel is előállítható, sőt, a számítógépes szerkesztéssel számos új lehetőség adódik a vizuális látványfolyamok komponálására, az állóképek animálására.  A filmnél, videónál megszokott kameramozgások, mint a ráközelítés (zoomolás), a svenkelés, a kép téri érzetet keltő elforgatása, valamint a látványos „effektek” bekerültek a digiráma technikai és esztétikai eszköztárába. A tehetséges alkotók kezében adigiráma képes arra, hogy az érzéki megformálás, kép és kép, kép és hang spontán, invencióban gazdag összjátéka az új eszköztár használatával se vesszen el.

 

(Eifert János KÉPÍRÁS – FOTÓAKADÉMIA című könyvéből)

Kiegészítő információk